بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/25
کل خالص ارزش دارائی ها 819,840,861,672 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 67,856,386 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 67,856,386 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 68,758,764 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 12,082

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/02/21

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران - مدير

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران - متولي

ضامن نقد شوندگی:

سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران - مدير

مدیران سرمایه گذاری:

حسام الدين جعفري ندوشن، حمزه قوچي فرد

حسابرس:

موسسه حسابرسي آروين ارقام پارس

نمودار‌ها