اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/09
کل خالص ارزش دارائی ها 1,600,676,249,049 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 143,198,805 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 143,198,805 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 145,196,868 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,178

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/02/21

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران - مدير

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

ضامن نقد شوندگی:

سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران - مدير

مدیران سرمایه گذاری:

حسام الدين جعفري ندوشن، حمزه قوچي فرد

حسابرس:

موسسه حسابرسي آروين ارقام پارس