بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/30
کل خالص ارزش دارائی ها 818,957,361,012 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 77,107,368 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 77,107,368 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 78,204,415 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,621

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/02/21

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران - مدير

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

ضامن نقد شوندگی:

سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران - مدير

مدیران سرمایه گذاری:

حسام الدين جعفري ندوشن، حمزه قوچي فرد

حسابرس:

موسسه حسابرسي آروين ارقام پارس

نمودار‌ها