بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/22
کل خالص ارزش دارائی ها 261,290,129,047 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 31,117,080 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 31,156,976 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 31,553,626 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 8,397

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/02/21

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران - مدير

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران - متولي

ضامن نقد شوندگی:

سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن

مدیران سرمایه گذاری:

حسام الدين جعفري ندوشن

حسابرس:

موسسه حسابرسي آروين ارقام پارس

نمودار‌ها